Na zeker tien kloeke essaybundels maakt Cyrille Offermans in zijn nieuwe boek over literatuur en de kunst na 1945 de balans op. Over de cultuur van het profijt, het alomtegenwoordige nut en de vitaliteit van de literatuur.

Wanneer er‘iets op het spel staat’ is er een beslissend stadium bereikt. Dan gaat het omer op of er onder, om zijn of niet-zijn, buigen of barsten, om de ondergang ofde overwinning. Cyrille Offermans zegt niet rechtstreeks wat er voor hem op hetspel staat, ook al heeft hij zijn omvangrijke boek met essays en kritieken overliteratuur en kunst na 1945 de titel Water op het spel staat gegeven. Hij maakt er geen geheim van, maar je moethet wel in zijn essays zoeken.

Cyrille Offermans. Foto uit zijn privécollectie
Cyrille Offermans. Foto uit zijn privécollectie

Wat op hetspel staat is het verdwijnen van, samengevat in enkele worden, ‘de cultuur vande vrije ruimte’. De hele samenleving is steeds meer ingesteld op ‘nut’, allesmoet iets opleveren, niets kan onafhankelijk van economische druk...