17-05-2008
Door Maurits Martijn

Cees Dekker (1959) is hoogleraar moleculaire biofysica en universiteitshoogleraar aan de TU Delft. Voor zijn werk ontving hij vele prijzen, waaronder de Spinoza¬premie in 2003, en een eredoctoraat. Zaterdag 24 mei spreekt Dekker op happyChaos: Genesis 2.0., Pakhuis de Zwijger, Amsterdam (www.happychaos.nl).

‘De biologie is altijd gericht geweest op de natuur zoals we die aantreffen. We komen nu echter op het punt dat de minimumeenheid van leven – de cel – kan worden ontleed tot de allerkleinste componenten, de eiwitten, het DNA, de moleculen. Op dat niveau gaan we steeds meer begrijpen en controleren. We kunnen zelfs synthetisch DNA maken en eiwitten ontwerpen.

Nanotechnologie houdt zich bezig met de kleinste schaal van de materie, de enkele moleculen en atomen. Dat levert een interessante gereedschapskist voor de biologie, met werktuigen om op moleculair niveau de cel te onderzoeken. Want veel objecten in de biologie bestaan juist op de...