Hoeder van mooie woorden

In de zeven eeuwen dat de Biblio­theek van Alexan­drië bestond (tussen 300 voor Chris­tus en 391 na Christus), hoopte zich daar een schat aan inventiviteit, kennis en wijsheid op. Vermaarde wiskundigen (Euclides), astronomen (Ptole­maeus), taalkundigen (Zeno­dotus), geografen (Strabo) en filosofen (Plotinus) werkten er, tot de afgunstige christenen onder leiding van Theophilus in 391 de bibliotheek verwoestten. Het moest uit zijn met die heidense kennis.

Deze legendarische bibliotheek beleefde in 2002 haar wederopstanding in de vorm van een spectaculair gebouw op de plaats van het oude. Dat was een internationale gebeurtenis omdat het geld en de boeken grotendeels uit het buitenland kwamen, onder meer van Unesco. Directeur werd Ismail Serageldin, iemand die in Harvard heeft gestudeerd, bij de Wereldbank heeft gewerkt en zelfs hoogleraar in Wageningen is geweest. Hij hield onlangs de jaarlijkse Nexus-lezing onder de titel Het geheugen van Alexandrië....