Hoe de wereld werd herboren

De Renaissance zou aanzienlijk langzamer tot bloei zijn gekomen wanneer in het jaar 1417 een van de drie pausen niet was afgezet. Die paus zelf (Johannes XXIII) was niet zo belangrijk, maar wel zijn secretaris Poggio Bracciolini. De paus belandde in de gevangenis en Poggio kwam op straat te staan in Konstanz in Duitsland, de plaats waar de afzetting zich afspeelde. Bracciolini hoefde zich niet af te vragen wat hij nu zou gaan ondernemen, aangezien hij, naast christen, ook een humanist was met de ambitie om verdwenen en nagenoeg onvindbare literatuur van de Griekse en Romeinse oudheid aan de wereld terug te geven. Talloze werken waarvan bekend was dat ze hadden bestaan waren nooit tevoorschijn gekomen. Van de 92 stukken die Euripides zou hebben geschreven, kennen we er maar achttien. Van de 123 stukken van Sophocles kennen we er maar zeven.

Poggio Bracciolini was intelligent, geleerd, avontuurlijk en gis. En hij was vertrouwd met de wereld van de clerus,...