Het besef daalt steeds meer in: deze crisis is erger dan alle andere. Historicus Adam Tooze, schrijver van het fenomenale boek Crashed, een historische hervertelling van wat we toen nog beschouwden als hét economisch dieptepunt in decennia, kan er ook niet altijd bij. De vorige crisis was, in zijn woorden, een klassieker. Ergens op een balans loopt een risico zó uit zijn voegen dat het overslaat naar andere balansen en uiteindelijk naar de reële economie. ‘De crisis was diep, maar toch ook vergelijkbaar met andere, en achteraf bezien misschien zelfs eenvoudig in zijn aard. Deze is ongeëvenaard.’

Die conclusie is niet bepaald opwekkend. De geschiedenis geeft ons geen troost?

‘Geschiedenis geeft nooit troost. Dat is niet de functie van geschiedenis, voor zover die een functie heeft. Prima als je denkt dat je er lessen uit kunt trekken of erin wilt zwelgen. Maar laten we de geschiedenis zien voor wat ze is: continue, radicale verandering. Ik ben een uitgesproken modernist,...