Napoleon Bonaparte was een groot strateeg en militair innovator. Onder hem boekte het Franse Revolutionaire leger de ene spectaculaire overwinning na de andere.

Een van zijn belangrijkste innovaties was de onderverdeling van zijn troepen in corps, divisies die elk beschikten over een eigen infanterie, cavalerie en artillerie. Deze overzichtelijke eenheden én de hoge moraal onder de dienstplichtige burgersoldaten in zijn Grande Armée stelden hem in staat om met complexe strategische manoeuvres machtige vijanden te verslaan.

De legers van de Europese mogendheden in die tijd waren uitgerust met musketten (vuurwapens die met een laadstok via de loop...