Deze column is ook te beluisteren.

Met de verkiezingszege van de BoerBurgerBeweging bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart jl. koos de Nederlandse burger weer een nieuwe identiteit om zijn onvrede aan Den Haag kenbaar te maken. Althans: dat was de veelgehoorde verklaring voor de winst van de partij met één zetel in de Tweede Kamer, die vanuit het niets de grootste in de Senaat werd.

Politiek wordt momenteel vooral verklaard vanuit sociale identiteit – wit, zwart, man, vrouw, gay, hetero, boer of hipster. Sommigen zien het als de emancipatie van emancipatiebewegingen, anderen als een stok van conservatief-rechts om mee te slaan. Maar zelden gaat de discussie over wat het ook is: een rookgordijn voor economische belangen.

Een samenleving wordt vormgegeven door verschillende systemen: cultuur, religie, wetgeving, taal et cetera. Minder tastbaar is de invloed van het economische systeem, dat bepaalde waarden en gedragingen van individuen naar boven haalt of juist...