Had het kabinet er toch uit kunnen komen? Vier oplossingen waren denkbaar geweest.

1. Een afgeslankte militaire missie. Was ooit bespreekbaar, want viel net binnen de afspraak uit 2007. Dat veranderde na de motie-Van Dam/Voordewind (30-09-09) tégen Verhagens plan voor zo’n ‘nieuwe’ missie op grond van voortschrijdend inzicht en de Obama-factor. Argument vóór: je kunt de klok niet in 2007 stilzetten en doen alsof de wereld stilstaat. Tegenargument: afspraak is afspraak, Nederland heeft genoeg z’n best gedaan.

2. Een niet-militaire missie. Was niet in strijd met de belofte uit 2007, of de motie-Van Dam/Voordewind. Maar in de praktijk zijn trainers of ontwikkelingswerkers aangewezen op militaire beschermers, en dat was omstreden. Geen vechters, maar zelfverdedigers, vond het CDA. Mannen in groene pakken, vond de PvdA. Die moesten wegwezen op 1 december 2010, dus dat werd een no-go-optie. In de politieke verzuring mocht het U-woord zelfs helemaal niet vallen, want Mariëtte...