Bij Blendle zijn ze zo aardig geweest het in te spreken, dus je kunt dit verhaal ook beluisteren.

‘Het lijkt wel of de mate van bescherming zich heeft afgetekend langs de ouderwetse lijnen van status binnen de gezondheidszorg,’ constateerde mijn schoonmoeder, voor haar pensioen werkzaam in het AMC, toen we de kaalslag binnen de ouderenzorg bespraken. ‘Eerst de ziekenhuizen, daarna de huisartsenpraktijken, dan de verpleeghuizen en als laatste de thuiszorg.’

Hoe absurd het ook klonk, ik kon niet ontkennen dat het waar was. Toen de Intensive Care-units in Nederland al met man en macht waren toegerust en vervolgens ook de huisartsen na lange smeekbedes meer beschermingsmateriaal en testmogelijkheden kregen, liepen de mensen in het grootste risicogebied nog rond alsof het coronavirus simpelweg niet bestond. 1400 IC-bedden afgeschermd als ruimteschepen, een land in lockdown ‘om onze ouderen te beschermen’ en 80.000 van die ouderen in verpleeghuizen waar het virus via de...