‘Is de woede al een beetje gezakt?’ vraagt presentator Twan Huys. Tegenover hem aan de tafel van Buitenhof zit Han Polman, commissaris van de Koning van Zeeland. Hij spreidt enigszins geagiteerd zijn handen, want er wordt hem iets geks gevraagd: ‘Nee, bij mij niet en bij de Zeeuwen ook niet kan ik u zeggen.’ Polman buigt zijn hoofd licht naar voren en kijkt de presentator over het randje van zijn brillenglazen streng aan.

Het is half februari en Zeeland is boos.

In de provincie zou nabij de havenstad Vlissingen een nieuwe marinierskazerne verrijzen, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De kazerne was een grote wiedergutmachungs-worst die Zeeland werd voorgehouden als compensatie voor uit de provincie weggetrokken rijksdiensten. ‘Als je over dat laatste contact had met de Rijksoverheid, werd continu de toekomstige marinierskazerne in herinnering gebracht,’ vertelde Polman aan Vrij Nederland.

Geruchten

Toch besloot het kabinet de verhuizing af te blazen, in nota...