Voor een buitenstaander zoals ik ziet het vrouwenprobleem in de westerse wereld er als volgt uit. Eerst de feiten: er werken veel meer mannen dan vrouwen in betaalde functies, die mannen vormen de absolute meerderheid in topfuncties, ze besteden ook meer uren aan hun werk dan vrouwen. Ook hebben mannen vaak vrouwen achter de hand die onbetaald werk verrichten in de ‘binnendienst’, zoals het opvoeden van kinderen, het bestieren van een huishouden, het organiseren van etentjes et cetera.

Nu de interpretatie: hier zijn we op het spoor van groot onrecht, vinden sommigen, want die mannen zijn oververtegenwoordigd in de best betaalde banen en de vrouwen in de minst betaalde, terwijl daar demografisch geen rechtvaardiging voor is. Dus: een of ander geheimzinnig mechanisme houdt vrouwen ervan af om maatschappelijk even succesvol te zijn als mannen.

Nu kunnen we verschillende oorzaken kiezen: vrouwen worden onderdrukt, bijvoorbeeld door het patriarchaat of, minder ideologisch gesteld,...