We hebben het al veel te lang niet meer over de Golfstroom gehad, of correcter: de Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Dat krijg je met hypes. In 2004 keken we massaal naar de rampenfilm The Day After Tomorrow, een Hollywoodspektakel waarin de Golfstroom stilvalt en de wereld ‘overmorgen’ bevriest, vervolgens leerden we dat het toch wel ietsjes genuanceerder ligt – om daarna het hele onderwerp weer te vergeten.

De Atlantische Oceaan trekt zich weinig aan van onze fluctuerende belangstelling. En al kronkelend en wervelend geeft de warmwaterstroom die allesbepalend is voor het Nederlandse klimaat nieuwe geheimen prijs. Volgens de experts moeten we deze eeuw wel degelijk rekening houden met alternatieve klimaatscenario’s die een hoop van wat we dachten te weten over zeespiegelstijging en opwarming op z’n kop kunnen zetten.

Maar elk Golfstroomverhaal moet bij het begin beginnen.

De laatste ijstijd

We zijn 13.000 jaar terug in de tijd. Er hing lente in de...