Jonge vrouwen zonder kinderen zijn economisch al minder zelfstandig dan jonge mannen, blijkt uit een nieuw CBS-rapport. Waarom?

Jonge vrouwen hebben minder vaak een voltijdbaan en zijn daardoor ook economisch minder zelfstandig dan jonge mannen, berichtte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren. Ze werken wel bijna net zo vaak, alleen werken hun mannelijke leeftijdsgenoten van 15 tot 27 jaar twee keer zo vaak voltijd.

Het was al bekend dat vrouwen vaker zijn gaan werken maar wel in deeltijd. Minder bekend is dat dat óók geldt voor jonge vrouwen zónder kinderen.

‘Dat kwartje valt maar heel langzaam,’ zegt  Wil Portegijs van het Sociaal Cultureel Planbureau. ‘De meerderheid van de in deeltijd werkende vrouwen blijkt helemaal geen jonge kinderen te hebben. Zo werkt vier op de tien jonge vrouwen al in deeltijd, lang voordat ze (wellicht) kinderen krijgen. We hebben het in de deeltijddiscussie  al snel over kinderopvang om meer vrouwen aan het werk te krijgen,...