Interview / Documentairemaker Marijke Jongbloed

Marijke Jongbloed (1956) is een bezeten filmmaker. Ze gaf veel op voor haar vak, haar passie.

Ze groeide op in een protestants gezin in Friesland en verliet jong het huis toen duidelijk werd dat haar vader niet wilde dat ze naar de Filmacademie ging. Kinderen kreeg ze niet, alleen op die manier kon ze onvoorwaardelijk voor haar vak kiezen.

Jongbloed was vierentwintig toen ze in 1980 Stap voor stap maakte, over piepjonge dansers aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Het was haar eindexamenfilm aan de Filmacademie en ze werd geloofd en geprezen. Zo’n intieme, mooie documentaire over de kracht en kwetsbaarheid van jonge kinderen raakte een snaar. De pers noemde het ‘een indringend, zo niet onthutsend portret’. De film werd zelfs ingestuurd voor de Oscarnominaties.

Het idee voor Stap voor stap ontstond toen ze was gevraagd een film te maken bij het afscheid van Anton Koolhaas, destijds directeur van de Filmacademie. ‘Zijn passie...