‘Het Kamerdebat van 18 maart laat zien dat het niet mogelijk was de kwestie Irak buiten de formatie te houden en vice versa. Tijdens en na het debat liepen de gemoederen hoog op. Bos en Verhagen stonden in de wandelgangen als kemphanen tegenover elkaar. Er vielen woorden als “verraad”.’

Ga naar pagina 148 van het rapport van de commissie-Davids en geniet: zo vaak gebeurt het nou ook weer niet dat in de wandelgangen van het Binnenhof volwassen politici elkaar voor ‘verrader’ uitmaken.

Tijdens de mislukte kabinetsformatie tussen CDA en PvdA van 2003 was dat kennelijk schering en inslag. Verhagen, fractieleider van het CDA, en Bos, tegenspeler bij de sociaal-democraten, konden elkaar niet meer luchten of zien. Dat bleek ook toen de informateurs Donner en Leijnse hun opdracht aan de koningin teruggaven. Het kwam tot een Kamerdebat, Bos stond bij de interruptiemicrofoon en beschuldigde de christen-democraten ervan dat ze de PvdA ertoe hadden proberen te bewegen de uitkeringen te...