‘Waar gaat deze scène over?’

We stonden in een galerie in Amsterdam en een groepje welwillende toehoorders wachtte op mijn antwoord. In mijn hand hield ik een pagina uit mijn nieuwe roman Dat beloof ik, die ik ging voorlezen. Een schrijver weet niet waar zijn of haar boek over gaat – dat bepaalt de lezer. Maar die dag was ik de lezer. Ik dacht na.

De scène gaat over de kloof tussen twee soorten mensen: zij die een leven leiden van het hoofd, en zij die een leven leiden van het lichaam. Dat lijkt vaag, maar dat is het niet, en de gevolgen van die kloof zien we dagelijks terug. Neem de columns over mensen die in armoede leven: waarom maken ze van die domme keuzes, waarom eten ze niet gezonder, waarom hebben ze huisdieren die geld kosten? Luister naar het onbegrip voor slachtoffers van (seksueel) geweld: waarom gaan ze niet weg, waarom brengen ze kinderen in die situatie, waarom zoeken ze geen hulp? Zie de hardvochtigheid richting de groeiende groep mensen die, om welke reden...