Dit verhaal is ook te beluisteren.

Zuid-Europese rivieren als de Loire en de Po overkomt het inmiddels vaak: na lange perioden van droogte en hoge temperaturen, drogen ze voor een deel op. Zandbanken verschijnen en de rivieren worden onbevaarbaar. Dat heeft grote gevolgen voor de scheepvaart, drinkwaterwinning, landbouw, industrie, vispopulatie en ander waterleven. Voor de Rijn, die vanuit de Zwitserse Alpen via Frankrijk en Duitsland bij Rotterdam de Noordzee in stroomt, zou zo’n scenario desastreus zijn.

‘De Rijn is nog veel gevoeliger voor laagwater dan bijvoorbeeld de Loire,’ zegt Marc Daniel Heintz, hoofd van het secretariaat van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR) in Koblenz. ‘De Rijn kent intensieve scheepvaart en industrie, een groot deel van de Nederlandse en met name de Duitse economie is afhankelijk van de rivier.’

Zo gaat het merendeel van het transport van brand- en grondstoffen naar Duitsland via de Rijn, wat sinds de...