Lege gangen, lege kamers: een hele vleugel van de Amstelveense locatie van zorginstelling GGZ inGeest is leeg. Op die ene kamer na, waar het FACT-team zich elke werkdag verzamelt voor de ochtendvergadering. FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment: behandeling van mensen met psychiatrische problemen in hun eigen omgeving. Dat hier géén patiënten, bedden en spreekkamers meer zijn, is onderdeel van de koers die de psychiatrie in Nederland sinds 2008 is ingeslagen. ‘Minder opnames’ is het adagium, zoveel als kan blijven meedraaien in de maatschappij. Dat wordt de ‘ambulantisering’ genoemd. Binnen de psychiatrie is iedereen het er wel zo’n beetje over eens dat dit de weg voorwaarts is. Tussen 2008 en 2020 moet 30 procent van de bedden zijn ‘afgebouwd’, besloten ze in Den Haag.

Dat aantal wordt gehaald, maar de overgangsfase is hobbelig. Bezuinigingen, onderbezetting, wachtlijsten en groeiende ergernis over het vele papierwerk zorgen voor gekreun en...