‘Wie niet op de lijst staat,’ sprak Job Cohen bij de presentatie van de PvdA-kandidatenlijst, ‘is Eberhard van der Laan. Hij heeft besloten zich te kandideren voor het burgemeesterschap van Amsterdam, dat naar ik vernomen heb onlangs vacant is geworden.’

Cohen maakte er een grapje van, maar de afwezigheid van de oud-minister van Wonen, Werken en Integratie was gisteren toch de grootste verrassing van de PvdA-lijst. Het voedt een theorie die al enige tijd de ronde doet op het Binnenhof en in de Stopera.

Sinds begin 2007 spraken Wouter Bos en Job Cohen al in het geheim over de overdracht van het partijleiderschap. Ze wisten dus dat het burgemeesterschap van Amsterdam vrij zou komen, op z’n laatst in 2011. De nieuwe burgemeester moest natuurlijk een PvdA’er worden. En wie was daar beter geschikt voor dan Eberhard van der Laan? Er was alleen één probleempje: de goede man had nog geen landelijk profiel en bijbehorende Haagse contacten – een noodzakelijke voorwaarde...