De freudiaanse revolutie gooide de fysiologische benadering van geestesziekte volledig overhoop, en uiteindelijk zelfs de meeste aspecten van ziekte in algemene zin – met inbegrip van, zoals Freud in een van zijn meest polemische uitingen verkondigde, de dood. ‘In de freudiaanse begrippenwereld,’ schreef een auteur, ‘zoals die na die vroege, on- zekere jaren langzaam vorm heeft gekregen, bestaat het lichaam als symptoom van mentale behoeften.’

De identiteit van die auteur is een van de nooit met zekerheid opgeloste raadselen in het leven van Susan Sontag. Het boek waarin de bovengenoemde uitspraak wordt gedaan, Freud: The Mind of the Moralist, verscheen in 1959 onder de naam van Philip Rieff. Maar sindsdien heeft de vrouw van wie hij op dat moment al was gescheiden altijd beweerd dat zij in werkelijkheid de auteur ervan was. Het boek is in zoveel opzichten zo uitmuntend, en behandelt zo uitputtend de thema’s die bepalend waren voor het leven van Susan Sontag, dat het...