Fundamenteel veranderd: de vaste collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam, gepresenteerd in de vorm van een drietrapsraket in de oudbouw. Twee trappen waren eerder dit jaar al klaargezet, met de laatste gaat vanaf 10 september de raket de lucht in. Het museum heeft zich hiermee omgevormd tot een instituut voor sociale actie. Een ontwikkeling die door de nieuwe cultuurstrijd, aangewakkerd door onder andere BlackLivesMatter, ‘witte schuld’ en #MeToo, internationaal een hoge vlucht heeft genomen.

Volgens de in 2019 benoemde directeur Rein Wolfs heeft het Stedelijk te lang de westerse canon van de kunstgeschiedenis aan het woord gelaten. Hij wil nu andere, meerdere stemmen laten horen, vooral van kunstenaars die zelden of nooit het woord hebben gekregen, die monddood zijn gemaakt, gemarginaliseerd of genegeerd. Geschiedenis wordt volgens Wolfs niet langer alleen geschreven door de overwinnaars. Iedereen telt mee.

Politieke dimensie

Deze opvatting heeft in Amsterdam een...