Een week geleden besloot de Hoge Raad dat de Nederlandse staat aansprakelijk is voor het debacle Srebrenica, de safe haven die in 1995 onveilig bleek voor 8.500 Bosnische moslimmannen. Dat is een eufemisme, want onder de ogen van Dutchbat werden deze mannen gescheiden van vrouwen en kinderen en onder leiding van Mladic afgeslacht. Dutchbat, dat niet opereerde onder Nederlands bevel maar onder de Verenigde Naties, wachtte tevergeefs op internationale luchtsteun om de overmeestering van de enclave te verijdelen.

Maar de Nederlandse aansprakelijkheid is dus wel vastgesteld en dat is toch een smet op het blazoen. De Hoge Raad vindt dat 350 mannelijke vluchtelingen de keus hadden moeten krijgen op de Nederlandse compound om op eigen risico te schuilen. Even opmerkelijk maar minder principieel is het tweede deel van het verdict van de Hoge Raad, namelijk dat die aansprakelijkheid geen 30 maar 10 procent is. De lagere rechter had uitgemaakt dat het 30 procent was, dus de rekenmeesters in...