In augustus 2006 verschijnt de nieuwe druk van de Spellingwijzer Onze Taal, ook wel het Witte Boekje genoemd. Onder de noemer ‘de witte spelling’ scharen de Volkskrant, Trouw, NRC Handelsblad, de vier opiniebladen, de NOS, Planet Internet en Tekstnet zich achter het Witte Boekje. Waarom maken we opnieuw een alternatief voor het Groene Boekje?
En wat zijn de verschillen?
Van het Groene Boekje verscheen op 15 oktober 2005 de herziene versie. Die is ten opzichte van het boekje van tien jaar eerder op veel punten verbeterd: de regels zijn meer uitgewerkt en de woordenlijst bevat minder fouten. Maar het is allemaal heel wat ingrijpender gebleken dan alleen maar de ‘actualisering van de woordenlijst’ die de Nederlandse Taalunie had aangekondigd. Er veranderen zelfs meer woorden dan in 1995, al zijn dat vooral woorden die je niet dagelijks tegenkomt. Ook hebben de makers heel wat nieuwe detailregels bedacht voor kwesties die in 1995 niet omschreven waren. Sommige van die regels zijn...