Bij veel radicalen is hun radicaliteit wel enigszins uit hun uiterlijk op te maken, maar bij Willem Schinkel (1976) gaapt een groot gat tussen vorm en inhoud. Een witte man van middelbare leeftijd, brilletje, marineblauwe trui. Licht voorovergebogen, zowel zittend als lopend. Doorsnee blauwe balpen in de hand, van die bulkpennen die je in dozen van honderd koopt. Niets aan zijn uiterlijk verraadt dat hij een van de radicaalste denkers van Nederland is.

Hij is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en actief lid van politieke partij Bij1. Zo nu en dan verschijnt hij in de media, vaak met stevige kritiek of verfrissend radicale standpunten. Hij is een originele denker die je op een fundamenteel andere manier kan laten kijken. Juist door heel veel afstand te nemen, kan hij een groot gevoel van urgentie oproepen. Want waarom is de wereld zoals die is?

Waar de avondklokrellen van januari 2021 alom werden veroordeeld en de jongeren werden weggezet als...