Liever luisteren? Bij Blendle hebben ze dit verhaal voorgelezen.

Opnieuw relevant, want

Komende week presenteert minister van Landbouw Carola Schouten haar plannen voor een structurele aanpak van de stikstofcrisis. Hoe zullen de boeren deze keer reageren?

‘Een gigantische opgestoken middelvinger: die kreeg het Landbouw Collectief van dit kabinet,’ zo luidde het persbericht van Farmers Defence Force (FDF) afgelopen vrijdag. Het Landbouw Collectief, een brede coalitie van boerenvertegenwoordigers, trok twee dagen daarvoor de stekker uit het overleg met landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) over het stikstofakkoord. Schouten zou te star vasthouden aan eerdere plannen om de stikstofuitstoot in Nederland terug te dringen, die volgens boeren nauwelijks natuurwinst opleveren.

Dat landbouw radicaal anders moet, was vorig jaar al de boodschap van Schouten toen ze haar zelf opgestelde visiedocument over kringlooplandbouw presenteerde. Aanvankelijk waren boeren best...