Liever luisteren? We hebben dit verhaal ook voor je ingesproken.

We hebben in Nederland de participatiewet, die ervoor moet zorgen dat meer mensen werk vinden, ook diegenen met een zogenoemde kwetsbare arbeidsmarktpositie, zoals nieuwkomers, ouderen, mensen met een arbeidsbeperking. Om deze mensen aan werk te helpen, is er hulp vanuit de overheid, zoals loonkostensubsidie, beschut werk of begeleiding naar werk toe. Klinkt goed, maar in de praktijk blijkt dat al die regeltjes ook in de weg kunnen staan van echt meedoen in de samenleving. Zo bleek uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat veel gemeenten zich vooral richten op mensen die ze relatief gemakkelijk naar betaald werk kunnen begeleiden. Maar veel bijstandsgerechtigden kampen volgens het SCP met grotere problematiek.

Niet kunnen meedoen

Werk is een van de belangrijkste manieren waarop volwassen mensen wel of niet kunnen meedoen in de maatschappij. En dat is het al sinds onze trek van...