Interview Simon Schama

‘Geschiedenis zonder beelden is blind, kunst zonder geschiedenis is doof.’ Scherp gekozen woorden, daar is Simon Schama (1945) goed in. Grote grepen ook: ‘De schilderkunst is een daad van verzet tegen verlies.’ De historicus en kunstcriticus was een van de hoofdrolspelers tijdens de Nacht van de Geschie­denis, op 27 oktober gehouden in het Rijksmuseum in Amsterdam. Eind jaren tachtig werd hij bij een groot publiek bekend door zijn bestseller The Embarrassment of Riches, in ons land vertaald onder de titel Overvloed en onbehagen. Dat door vele Nederlandse historici als mislukt beschouwde meesterwerk over de Hollandse Gouden Eeuw was volgens de auteur ‘een beschrijving van de culturele eigenaardigheden van Neder­landers in de lente van hun bestaan als natie’.

Schama gebruikt de taal elegant, hij kent het retorische arsenaal, hij durft verbanden te leggen die anderen laten liggen, hij is belezen, intelligent, heeft humor en is in staat een wirwar...