In de gigantische aula van de Erasmus Universiteit in Rotterdam houdt Sanneke de Haan (44) haar oratie. De eerste leerstoel psychiatrie en filosofie ziet deze najaarsdag het licht. Haar opdracht als bijzonder hoogleraar is om de uitgangspunten van de psychiatrie vanuit een humanistisch perspectief te doordenken. Je kunt je afvragen waarom die leerstoel er nog niet was. Psychiatrie en filosofie, het brein en het zijn, horen bij elkaar als een slot en een sleutel. 

De Haan was altijd het slimste meisje van de klas. Zoals alle filosofen wilde ook zij de wereld begrijpen, maar toen ze zelf als puber met de psychiatrie te maken kreeg, groeide het enigma van waar de menselijke geest toe in staat is. In haar werk pleit ze voor een herwaardering van het begrip holisme, als tegenhanger van de wetenschap die louter aan meten-is-weten doet. Dat wat we kunnen begrijpen, is beperkt. 

De Haan studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en deed onderzoek in Heidelberg, beroemd om zijn...