Wanneer een land op grote schaal mensenrechten schendt en niet met woorden tot rede te brengen is, hebben de landen van de Europese Unie met elkaar afgesproken daar consequenties aan te verbinden. Bijvoorbeeld met sancties – zoals nu tegen Rusland, na de inval in Oekraïne. Het internationaal recht is geschonden en de veiligheid van de rest van Europa in gevaar gebracht. Daarom ontwikkelden de EU-leiders zwaardere sancties voor Rusland.

Sancties zijn bedoeld om het gedrag van mensenrechten schendende machthebbers te veranderen. Persoonlijke sancties, zoals inreisverboden en het bevriezen van buitenlandse tegoeden, kunnen een leider isoleren. Hij kan zijn geld niet langer inzetten om aan de macht te blijven. En wanneer zijn vrienden hun mediterrane vakanties in rook zien opgaan omdat hun jacht aan de ketting ligt, keren ze zich wellicht tegen hem. De bedoeling is om het leven van de leider in kwestie van buitenaf zo lastig mogelijk te maken, en hem een eenvoudige manier te geven...