En dan nu de historische quiz die ‘Weekboek Den Haag’ met regelmaat organiseert: van wie zijn de volgende uitspraken over onze parlementaire democratie en in welk jaar werden ze gedaan?

Citaat 1: ‘In de Tweede Kamer wordt het landsbelang tot spel verlaagd, het land tot prooi gemaakt van baantjesjagers. Gewetenloze schreeuwers, beunhazen en heftig krakelende partijen beschouwen de volksvergadering als een ladder om naar de vette baantjes op te klimmen.’

Citaat 2: ‘Democraten zijn ezeldrijvers die om de ezel te mogen regeren de ezel vereren.’

Citaat 3: ‘Wij worden geregeerd door letterknechten en uilskuikens en dieven en charlatans.’

Citaat 4: ‘Het volk begeert niet meer zogenaamd zelf te regeren om in werkelijkheid geregeerd te worden door middelmatigheden, wier politieke onhandigheid en grofheid hoe langer hoe duidelijker wordt. Het volk gaat weer vragen naar de sterke man, waardoor het met geniale kracht geregeerd wil worden, naar de dictator, de...