Tienduizenden mensen onterecht van fraude beschuldigd, hun levens systematisch de vernieling in geholpen, huisuitzettingen, loonbeslagen, duizenden kinderen die in armoede moesten opgroeien, gebroken huwelijken, zelfmoordpogingen van achtjarigen, de Tweede Kamer die werd voorgelogen, zwartgelakte dossiers, talloze ambtenaren, bestuursrechters, Kamerleden en bewindslieden die toen het erop aankwam de andere kant opkeken of zelfs moedwillig doorgingen met het afknijpen van onschuldige burgers, en tot overmaat van ramp de systematische weigering de gedupeerden snel en ruimhartig tegemoet te komen.

Wie de afgelopen jaren een beetje had opgelet wist al van de schandelijke misstanden in de kindertoeslagenaffaire, waarbij de grondbeginselen van de rechtsstaat jarenlang systematisch door de overheid op alle niveaus werden geschonden. Het is zonder enige twijfel de grootste schandvlek op de rechtsstaat sinds de Tweede Wereldoorlog.

En toch is het een schokkend eindrapport dat de...