Liever luisteren? We hebben het verhaal voor je ingesproken.

Zes jaar geleden kon de PvdA praten als Brugman, maar regeringspartner VVD was mordicus tegen een verhoging van het minimumloon. Altijd al geweest. Het zou leiden tot hoge werkgeverslasten en ten koste gaan van de werkgelegenheid. Lastig te rijmen met de ‘liever meer banen dan bomen’-verkiezingsposters. Des te groter de verbazing toen diezelfde VVD de afgelopen verkiezingen ineens pleitte voor een verhoging van het minimumloon met 10%. Voor het eerst waren de partijen – van links tot rechts en nota bene midden in een recessie – het roerend met elkaar eens op het onderwerp. In de verkiezingsprogramma’s van 2021 pleitten vrijwel alle partijen voor een verhoging van het minimumloon.

Wie denkt dat hier een stevig ideologisch debat aan vooraf is gegaan heeft het mis. Een rapport van het Centraal Planbureau concludeerde krap een jaar voor de gang naar de stembus dat het banenverlies bij een verhoging van het...