‘De gevolgen van klimaatverandering zijn straks onomkeerbaar. Gelukkig groeit het aantal mensen dat zich daarvoor wilt inzetten. De Partij voor de Dieren vormt de politieke aanjager. Demonstreren en activisme horen daarbij.’ Tijdens het halfjaarlijkse partijcongres in juni in een snikhete zaal in Ede leidde het partijbestuur een serie moties in om met de leden te bespreken. Ondanks de hitte binnen hield de Partij zich aan zijn principes en was het congrescentrum verzocht de airco stil te houden.

Bijna alle moties gingen over de vraag of partijleden wel of niet burgerlijk ongehoorzaam mogen zijn. Aanleiding: de niet officieel aangemelde A12-blokkades van Extinction Rebellion. Het partijbestuur ontmoedigde de leden lange tijd daaraan deel te nemen, en dat leidde tot boze reacties.

eigen afweging

‘Activisme is nu belangrijker dan ooit aangezien de regering zich niet aan de eigen wet- en regelgeving houdt,’ aldus bestuurslid Marnix van der Werf. ‘Maar een politieke partij...