Stelt u zich eens voor dat u lid bent van de FNV. Dan mag u binnenkort in een referendum aangeven of u voor of tegen versie 2.0 van het pensioenakkoord bent. Een onmogelijke taak.

Want wat te denken van dat nieuwe pensioenakkoord? Anders dan het eerste akkoord van 4 juni 2010, wordt dit ‘uitwerkingsmemorandum’ behalve door werkgevers en werknemers ook onderschreven door het kabinet. Dat geeft het gewicht. Maar verder?

Laten we, om positief te beginnen, eerst vaststellen dat het goed is dat er überhaupt een akkoord ligt. Dit pensioenakkoord betekent een radicale wijziging van ons pensioenstelsel. En dat zie ik als erkenning. Erkenning van het feit dat we een enorm collectief probleem hebben.

Want al mogen de nominale dekkingsgraden van de pensioenfondsen dan weer grotendeels boven de honderd staan, de gemiddelde reële dekkingsgraad staat nog onder water. In normaal Nederlands betekent dit dat de pensioenfondsen niet genoeg geld hebben om waardevaste pensioenen uit te keren. De...