Nooit heb ik Geert Wilders aangevallen. Gelukkig maar. Zijn film, die ik door een toeval heb mogen zien, was niet alleen geestig maar zelfs geniaal. Zet alle vooroor­delen over die Wilders uit je hoofd en kijk naar de film. Dan begrijp je ook zijn idiote witgeschilderde haardos, zijn nog idiotere wens om de Koran te verbranden, zijn alleridiootste plan om de Antillen te koop aan te bieden. Wilders is gewoon een angry young man, een provo, een anarchist, met alle mallotigheden die er nu eenmaal bij zo’n type horen.

De film begint hilarisch. We denken een totaal geïslamiseerd Nederland te zien. Iedereen – vrouw of man, kind of hond – draagt een strakke hoofddoek die slechts de lachende ogen zichtbaar laat. Alle schoorstenen op de huizen zijn minaretten geworden. Elke hele minuut, en de film duurt maar tien minuten, vallen alle mensen die in beeld zijn voorover op de grond om te bidden en te gymnastieken. Heel Nederland is mohammedaans geworden, maar zo enthousiast,...