De Wouter Tapes

Het is 22 februari 2007. In zijn kamer op het departement spreekt Wouter Bos, minister van Financiën en vice-premier in het vierde kabinet-Balkenende, de memorecorder in: ‘Anderhalf jaar geleden ben ik begonnen met het inspreken van dit dagboek. Toen koerste ik af op de beslissing dat ik premier wilde worden. Het is nu drie maanden na de verkiezingen. Ik ben géén premier geworden, wél vice-premier. Ik ben een vat vol tegenstrijdige gevoelens. Ik heb het idee dat ik een enorme klus geklaard heb, terwijl die nog moet beginnen.’

Moe, maar vol goede moed kijkt hij in de camera van VPRO’s Tegenlicht.

‘Misschien ben ik gelukkiger in déze rol dan wat ik anderhalf jaar geleden voor ogen had.’

Heel sportief

In het voorjaar van 2005 voorspelden de politieke barometers meer dan zestig zetels voor de Partij van de Arbeid als er dan verkiezingen zouden worden gehouden. De documentairemakers Rudi Boon en Kees Brouwer zochten de politiek leider van de PvdA op. Ze...