Het is vlak voor het Kerstreces en de Tweede Kamer debatteert over de nieuwe pensioenwet. Hoewel een voorstel van het kabinet doorgaans kan rekenen op steun van de coalitiepartijen, en dus altijd een meerderheid heeft, wordt sinds de kabinetten-Rutte rekening gehouden met de tweede stemronde in de Eerste Kamer, waar het kabinet geen meerderheid heeft. Dus komen PvdA en GroenLinks met een boodschappenlijstje: zij willen graag dat werkenden vanaf 18 in plaats van 21 jaar beginnen aan hun pensioenopbouw, en dat uitzendkrachten ook direct kunnen beginnen met pensioenopbouw. Tot slot wil de linkse oppositie graag een zorgplicht, waardoor het kabinet verplicht is met maatregelen te komen als het aantal mensen dat pensioen opbouwt niet voldoende groeit. De PvdA heeft nog een extra eis: er moet ook rekening worden gehouden met mensen met een zwaar beroep.

Duidelijkheid aan beide kanten

Onder de Paarse kabinetten en de kabinetten-Balkenende was een meerderheid in de Eerste Kamer...