Stresstest: een computerspelletje om te kijken of een bank overeind blijft als zich nare dingen voordoen. Geeft antwoord op de vraag: heeft een bank genoeg eigen vermogen om rake klappen op te vangen?

Wordt uitgevoerd door: het samenwerkingsverband van Europese bankentoezichthouders, de Committee of European Banking Supervisors. Betreft: de vijfentwintig grootste banken van Europa. Vermoedelijke uitkomst: de banken hebben nog 100 miljard euro nodig om de stresstest te kunnen doorstaan. Komt als: een complete verrassing.

De Europese regeringsleiders besloten vorige week plotseling tot een nieuwe stresstest voor de grote Europese banken en, wat het meest opmerkelijk was, tot openbaarmaking van de resultaten. Half juli weet iedere burger – en wat belangrijker is: iedere belegger en iedere bankier – hoe de (andere) grote banken er voorstaan.

De vraag is: waarom is dit nodig? En is het een goed idee?

In Europa voltrekt zich iets wat je een sluipende tweede bankencrisis zou kunnen...