Arabische leiders dringen aan op gewapende actie van de VS tegen Iran, blijkt op Wikileaks. De neo-cons juichen.

Ieder schoolkind in de VS leert dat George Washington niet loog, en als zijn opvolgers dit principe hadden nageleefd, dan zou de stortvloed van documenten die Wikileaks nu openbaar maakt, slechts onaangenaam zijn. Aldus de homepage van Wikileaks. Maar ieder Amerikaans kind leert ook al snel dat de goudeerlijke Washington een apocriefe legende is.

Met de publicatie van vertrouwelijke diplomatieke documenten wil Wikileaks bewijzen dat Amerika liegt alsof het gedrukt staat. Maar hoewel op dit moment slechts een fractie van de documenten openbaar is gemaakt, geven de geheime berichten over de neteligste buitenlandkwestie – Iran – geenszins de indruk dat Amerika achter de schermen een ander beleid voert dan het in het openbaar verkondigt. Laat staan dat het in het geheim een oorlog voorbereidt. Integendeel, de documenten bevestigen hoe serieus en gestaag de regering Obama de...