Alsof het een goed voornemen betrof verscheen direct na Oud en Nieuw een persbericht van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de wijze waarop het kabinet de stikstofcrisis in de landbouw hoopt te beëindigen. Onder de treffende titel ‘Sectortafels Landbouwakkoord uit de startblokken’ deed minister van Landbouw Piet Adema uit de doeken hoe het overleg eruit zal zien dat in april tot een akkoord moet leiden.

Na een eerste Breed Landbouwoverleg in december, waaraan vijftig vertegenwoordigers van agrarische organisaties deelnamen, heeft de minister besloten dat er maar liefst acht overlegtafels komen. Allereerst een ‘hoofdtafel’, waaraan koepelorganisatie LTO Nederland, actieplatform Agractie, jongerenvereniging NAJK en bioboeren-collectief Biohuis zitting hebben, en daarnaast vertegenwoordigers van de supermarkten en de voedselverwerkende industrie.

Bovendien komen er zes ‘sectortafels’ die bouwstenen moeten aandragen voor een duurzame en vitale...