Terwijl het nieuws deze week gedomineerd werd door de gruwelijke nasleep van de aardbeving in Turkije en Syrië, vond in de luwte van de Eerste Kamer de eerste deskundigenbijeenkomst over de Wet toekomst pensioenen plaats: de zeer omstreden wet waarmee het kabinet na vele jaren van discussies het pensioenstelsel op de schop wil nemen. De gedachte is dat ieder een persoonlijk pensioenpotje krijgt, dat directer wordt beïnvloed door de beleggingen. Dat zou moeten leiden tot een ‘transparanter en persoonlijker pensioen’. Het kabinet probeert de pensioenwet zo snel mogelijk door de Eerste Kamer te krijgen. De grote vraag is alleen: hoe verstandig is het om in een tijd van hoge inflatie en stijgende rente de grootste stelselwijziging in de naoorlogse geschiedenis door te duwen?

Hoogtepunt van de door grijze financiële heren gedomineerde bijeenkomst in de Senaat was zonder twijfel de bijna smartelijke oproep van Sylvester Eijffinger, hoogleraar financiële economie aan de Tilburgse...