Ze noemt zichzelf ook wel ‘nomadisch filosoof’, omdat ze zich tussen verschillende werelden beweegt en haar denken niet losstaat van de context waarin ze zich begeeft. Vorig jaar promoveerde Renate Schepen aan de Universiteit van Wenen op een onderzoek over de voortdurende zoektocht naar ‘epistemische rechtvaardigheid’ (epistemisch betekent ‘betrekking hebbend op kennis’). Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat kennis van verschillende personen en denkrichtingen uit verschillende werelddelen gelijkwaardig worden gewaardeerd?

In haar boek Kimmerle’s Intercultural Philosophy and Beyond. The Ongoing Quest for Epistemic Justice, dat eerder dit jaar verscheen, onderzoekt ze hoe je aan de hand van dialogen tot een meer gelijkwaardige uitwisseling van kennis kunt komen. Ze borduurt daarbij voort op het werk van de Duitse filosoof Heinz Kimmerle (1930-2016), een van de grondleggers van de interculturele filosofie.

Schepen geeft lezingen en lessen, maar is niet verbonden aan een...