Freek de Jonge volgt voor Vrij Nederland het nieuws. Vandaag: bij de Volkskrant blijven vrouwelijke columnisten strijdbaarder dan de mannen -zoals Martin Sommer.

Het aantal journalisten bij de Volkskrant dat alles al een keer voorbij heeft zien komen neemt toe en dat heeft zijn weerslag op de eens zo progressieve uitstraling van de krant.

Wat haar jonge lezers trouwens, zo zou uit recent onderzoek blijken, geen enkel probleem schijnen te vinden.

Opmerkelijk is wel dat de vrouwen, voornamelijk columnistes, strijdbaarder blijven dan de mannen.

Ik heb het over Martin Sommer.

Af en toe prikt hij in het gezonde volksgevoel van de weldenkenden.

Nu eens is hij begripvol naar de populist en dan weer mag de klimaatscepticus zich in zijn ondersteuning verheugen.

Meestal valt hem dan bijval op Twitter ten deel van mensen die iets tegen links hebben.

Hoe ouder de mens des te onweerstaanbaarder de borreltafel, zei in de herfst van 1965 een van de bediendes van de studentensociëteit van het...