Het was een ironisch toeval: uitgerekend in de week dat de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek organiseerde over ‘verscheidenheid en diversiteit in de wetenschap’, en dus ook over mogelijke bedreigingen van het vrije debat, zegde de Egyptisch-Amerikaanse feministe Mona Eltahawy een lezing in De Balie af omdat ooit in het debatcentrum een ‘extreem-rechtse politieke partij’ zou hebben gepleit voor deportatie van moslims. ‘Een schandelijke belediging voor de fundamentele mensenrechten en een ontmenselijking van moslims’, meende Eltahawy, na door ‘vrienden’ in Nederland te zijn geadviseerd. Al spoedig bleek het om één opmerking vanuit het publiek te gaan tijdens een debatje in 2017, maar via de sociale media werd Eltahawy door haar Nederlandse aanhangers uitbundig geprezen om haar ‘moedige beslissing’.

Iets soortgelijks gebeurde bij het Rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over diversiteit in de wetenschap. Via de sociale media hagelde het kritiek op het gebrek aan...