Kan het denken van de vierhonderd jaar geleden geboren Blaise Pascal een alternatief zijn voor de rationalistische benadering van de mens die al even zoveel eeuwen min of meer gemeengoed is? Dat vraagt Klaas Bom zich af in zijn boek over Pascal Een andere moderniteit. Dat het denken en geloven van de streng in de leer zijnde Pascal een alternatief zou kunnen zijn voor het rationalisme is tamelijk ondenkbaar. Dat rationalisme heeft zich vanaf Descartes in de zeventiende eeuw, en met de rationele denkers van de Verlichting in de achttiende eeuw, een stevige, hoewel niet onomstreden, plaats in het praktische en denkende leven veroverd. Het lijkt een tamelijk hopeloos achterhoedegevecht wanneer die ‘andere moderniteit’ bestaat uit ‘voelen, denken en liefhebben’, zoals de ondertitel van Boms boek luidt.

Toch hoeft Pascal niet helemaal een vreemde te zijn in onze tijd. Hij heeft al iets vertrouwds omdat hij op zijn twaalfde voor een genie doorging. Hij had iets heel vernuftigs...