Economie

De term ‘schuldencrisis’ was tot voor kort gereserveerd voor ontwikkelingslanden. Herinnert u zich de schuldencrisis van de jaren tachtig nog? Het is deze zomer dertig jaar geleden dat Mexico zijn schuldeisers niet langer kon betalen. De Latijns-Amerikaanse crisis de la deuda externa was een feit. Het ene na het andere land ging de schuldsanering in. Schuldencrisis, dat was iets voor verre, warme, arme landen.

Maar afgelopen week was het euroland Griekenland dat – keurig verpakt in het papier van een Europees akkoord – de betalingsbelofte aan zijn schuldeisers brak. De Griekse schuld is afgewaardeerd met ruim eenvijfde. En dat maakt Griekenland tot wanbetaler. Voor het eerst in de geschiedenis gaat een land uit de eurozone bankroet.

En het verhaal wordt nog erger. Want niet alleen Europa, ook de grootste economie van de wereld zit in een acute schuldencrisis. Terwijl ik dit schrijf, wordt in Washington wanhopig onderhandeld over hoe de Verenigde Staten hun faillissement...