Het is wel zeker dat de snelle opmars van de rebellen naar Tripoli vooral dankzij een extra inspanning van de Navo is gelukt. Die intensievere rol kondigde zich begin van deze zomer al aan. Nadat de Amerikanen na een maand vechten niet meer meededen aan de bombardementen met bemande vliegtuigen, om hun zichtbaarheid in deze oorlog te verkleinen, kwam de Navo in een halve crisis: wie moest de klus nu klaren?

Eerst werd geprobeerd om de Amerikanen tot inkeer te brengen. De Warthog- en A-10 vliegtuigen van de VS, laagvliegende pantsers die zijn bewapend met zware boordartillerie zodat ze veel genmakkelijker tanks van Kadaffi konden uitschakelen, bleven wel dreigend in de buurt maar ze deden niet langer mee aan de airstrikes. Een relatief grote rol werd verricht door landen waarvan je het niet zo zou verwachten: Noorwegen, België, Denemarken. De tanks bleven een moeilijk te raken doel. Dat was reden waarom half mei geluiden opgingen om dan maar de militaire infrastruktuur van de...