Nieuws!

Je hoort de laatste tijd, en niet alleen rond het Wildersproces, vaak beweren dat de geloofwaardigheid van de rechterlijke macht in gevaar is. Rechters zouden te elitair zijn, te veel D66, te weinig openstaan voor kritiek.

Over de oplossing van dit probleem lopen de meningen uiteen. Moeten rechters zich terughoudender opstellen en minder interviews geven, of moeten ze juist meer ‘in de samenleving staan’ en toenadering zoeken tot het gewone volk? Er wordt al gesproken over gekozen rechters, en de eerste artikelen over het Belgische jurysysteem zijn al verschenen. Maar zou het voor het ontzag van de burger voor de rechterlijke macht nou echt helpen om de rechters minder afstandelijk of zelfs menselijker te maken?

In de voetbalwereld heeft men daar al voor gekozen. Na de wedstrijd worden de scheidsrechters tegenwoordig door de pers geconfronteerd met hun eigen fouten, waarna ze voor een draaiende camera moeten uitleggen wat ze er zelf van vonden.

Dat is een enorme vergissing....