Na zeven maanden van moeizaam overleg strandde van de week het overleg over het Landbouwakkoord. Op het allerlaatste moment trok land- en tuinbouworganisatie LTO zich terug uit de onderhandelingen. Tot verbazing van andere partijen aan tafel, en bittere teleurstelling van landbouwminister Piet Adema. Prompt begon het zwartepieten. Anonieme bronnen in de coalitie meldden dat er prachtige laatste toezeggingen op tafel lagen om de land -en tuinbouworganisatie over de streep te trekken, volgens LTO lag er de avond tevoren niet meer dan één A4’tje met boterzachte ‘intenties’.

Feit is dat de bestuurders van LTO er geen vertrouwen meer in hadden dat het concept-onderhandelaarsakkoord, dat woensdag gesloten had moeten worden, op draagvlak kon rekenen in de achterban. Terwijl herstel van het vertrouwen tussen overheid en boerenstand nu juist de hele inzet was, en LTO had toegezegd de uitkomsten van het ‘onderhandelaarsakkoord’ ter consultatie aan de leden voor te leggen. Precies...