Terwijl politiek Den Haag zich de afgelopen weken vooral druk maakte over wat de ‘asielcrisis’ wordt genoemd – Mark Rutte zelf moest er aan te pas komen om oproer in de VVD-fractie tegen de asielwet van partijgenoot Eric van der Burg te bezweren – speelde er een andere kwestie die veel meer mensen raakt: de gigantische tekorten op de arbeidsmarkt.

De afgelopen maanden hagelt het berichten over winkels die wegens personeelstekort moeten sluiten, horecazaken die vroeger dichtgaan, bouwprojecten die platliggen omdat er geen personeel te vinden is, lessen die uitvallen op scholen bij gebrek aan leraren, stijgend ziekteverzuim in de zorg door de enorme werkdruk.

De kwestie kwam pas echt in de publieke belangstelling door de lange rijen op Schiphol in de aanloop naar de zomer, door gebrek aan bagage-afhandelaars en beveiligingspersoneel. Plots verschenen er politici voor de camera die er schande van riepen. De media brachten reportages over de beschamende arbeidsomstandigheden...